Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність- цілеспрямований процес застосування інновацій.                                               
Основні напрямки інноваційної діяльності:                                                                    *апробація вітчизняних і світових освітніх і педагогічних інновацій                        *експерементальна перевірка продуктивності й можливості застосування інновацій                                                                                                            *застосування освітніх і педагогічних інновацій
Пріоритетними завданнями  педагогічного колективу нашого дошкіль­ного навчального закладу, у здійсненні інноваційної діяльності, є:
* вивчення освітніх інновацій, визнаних ефективними вітчиз­няною та світовою педагогічною наукою, а також ефектив­ність їхнього упровадження в інших дошкільних навчальних закладах;
* моніторинг ефективності вивчених інновацій; 
* створення бази даних щодо впровадження освітніх і педаго­гічних інновацій у дошкільному навчальному закладі;
* розробка методичних рекомендацій.

Основні нормативні акти у сфері інноваційної діяльності:

 

Закон України «Про дошкільну освіту»  (стаття 26)

Положення про дошкільний навчальний заклад (пункт 20)

Закон України «Про інноваційну діяльність» (04.07.2002 № 40-ІV)

 

Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності (наказ МОН 07.11.2000 № 522)

Діагностична карта готовності педагогів до інноваційної діяльності:                                                    Проведено анкетування 15 педагогів:  високий – 8 педагогів (53 %); достатній - 3 педагога (21%);                       середній  - 2 педагога (13%); низький -2 педагога (13%)
Проект розвитку ЗДО у напрямку  комп’ютеризації «Дошкільний заклад майбутнього»                                                                                                                                        Мета: забезпеченя умов для підвищення професійного рівня педагогів, інформування батьків, створення єдиного інформаційного простору дошкільного закладу, системи, в якій задіяні на інформаційному рівні вихователі, адміністрація та батьки.