Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Патріотичне виховання

Патріотизм – одне з найглибших почуттів, закріплене століттями й

тисячоліттями історичних подій.

 

          Дошкільний вік – початковий етап становлення особистості. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними.

          Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.

         Основою патріотичного виховання  є моральне, естетичне, трудове, розумове виховання маленького громадянина. У процесі такого різнобічного виховання зароджуються перші паростки духовно – моральних патріотичних почуттів.

         В Законі України «Про дошкільну освіту» зазначається: «Одним із основних завдань дошкільної освіти та виховання є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, пізнавальної активності; виховання в дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій та звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей українського народу».

       Пробуджуючи до життя національні традиції, національний дух нашого народу, ми виховуємо свідомого громадянина і патріота нашої держави. Дуже важливо цю роботу розпочати з раннього віку в сім'ї.   

       Почуття патріотизму починається в дитини з рідної домівки. Від впливу батьків, дорослого оточення дитини залежить, яким громадянином виросте дитина, чи стане вона патріотом своєї країни. Виховний вплив сім’ї  на  дітей є найвагомішим, оскільки батьки впливають навіть тоді, коли не роблять це спеціально. Їх слова, вчинки, ставлення дитина вбирає в себе, наче губка. Наслідуючи батькам, які є еталоном поведінки та беззаперечним авторитетом, дитина засвоює норми поведінки, ставлення до природи, до людей, що оточують, до рідного міста.

       У народі кажуть: «Добрий приклад – кращий за сто слів» Саме тому педагоги, виховуючи нове покоління громадян України, наше майбутнє, мають домагатися того, щоб діти зростали не лише здоровими і освіченими людьми, але й свідомими, творчими особистостями і патріотами України. Посіяти в маленькому серці зерно любові до Батьківщини та рідного краю, навчити дітей  берегти духовну спадщину свого народу, шанобливо ставитися до оточуючого – одне з основних завдань дошкільної освіти.

       Педагогічний колектив ЗДО ясел-садка № 7  ефективно розвязує проблему  формування всебічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Вся робота побудована так, щоб збуджувати у дітях потребу більше дізнатися про побут, звичаї, традиції, обряди, різні види мистецтва та художню творчість. З цією метою у групах облаштовано  національні куточки які є один із основних компонентів життєвого простору, який сприяє формуванню національної свідомості у дітей дошкільного віку. Обов’язковими атрибутами тут є національна символіка, народні іграшки та музичні інструменти, портрети видатних українців, елементи національного одягу, гончарні вироби.

       На заняттях з народознавства малюк уперше долучається до державних символів (Герба, Прапора, Гімну) та народних національних оберегів (калини, верби, віночка, рушника тощо).

            Предметом обговорення у дитячому товаристві є й родинні корені кожної сім'ї, кожної родини. Через створення родинних дерев вихователі  стимулюють й заохочують дітей до пізнання свого родоводу. Це надзвичайно цікава робота, яка допомагає дітям любити свою сім’ю, родину, не бути байдужими один до одного.

Ознайомлення дітей з побутом нашого народу як у минулому, так і на сучасному етапі – важлива ланка роботи вихователя. Дітей навчають (впізнавати, розрізняти) українські національні іграшки, національний (традиційний та регіональний) одяг, взуття, посуд, предмети побуту та хатнього інтер'єру, подвір'я.  Розвивають у дітей цікавість до української національної обрядовості, народних свят, ігор, народних прикмет, народної творчості, національного мистецтва, народних промислів, привертають увагу до української національної  кухні.

            Пізнання дітьми природи рідного краю, формування бережного ставлення до неї – важливий момент у вихованні маленького патріота. Адже від того, як ми будемо ставитись до оточуючого, залежить наше майбутнє. У закладі проведено ряд екологічних акцій «Допоможемо птахам», «Посади дерево – озелени планету», «Збережемо життя дереву», «Прибери планету», «Здай макулатуру – посади дерево»    

             Вихователі розвивають пізнавальну активність дітей, прагнення якнайглибше пізнати свій народ, свої національні корені; формують стійкий інтерес до народознавчого матеріалу, бажання пізнати його глибше, вчать використовувати його в побуті, у своєму дитячому житті, запам'ятовувати вірші, прислів'я, приказки, казки, загадки; прищеплюють дітям елементарні трудові навички, пов'язані з народними ремеслами. Вчить малюків витинати, розписувати за українськими мотивами писанки, іграшки, посуд виготовляти різні вироби: іграшки, глиняний посуд, витинанки, аплікації тощо.

            Поставлені розвивальні завдання передбачають розвиток усіх психічних процесів у дитини: запам'ятовування, уважності, зосередженості, логічного мислення, уяви. Діти повинні вміти самостійно аналізувати, зіставляти, порівнювати народознавчі поняття, звичаї минулого та сучасного, відокремлювати місцеве, регіональне від загальнотрадиційного національного.

            Мовленнєві завдання є супутніми на кожному народознавчому занятті. Наприклад, мандруючи до української оселі прадідів, діти вперше чують слова стріха, тин, перелаз, скриня, ослін, долівка.

            Словник дітей також поповнюється образними виразами, коли вони слухають фольклорні твори та твори українських письменників. Діти згадують знайомі прислів'я, приказки, примовки. Кожне заняття супроводжується розповідями дітей про побачене, почуте, пережите.

            Виховні завдання мають на меті прищепити дітям насамперед любов до рідного краю, до землі своїх предків, до рідної мови, оселі, до Батьківщини, почуття гордості за свій народ, повагу до національної культури, національних звичаїв та оберегів.

            Природними національними рисами характеру українців вважаються щирість, гостинність, доброта, мудрість, щедрість, добре почуття гумору. Отож ці риси особистості педагоги виховують у дитини, використовуючи для цього багатий народознавчий матеріал.

Музичне мистецтво є важливим та ефективним засобом виховного впливу на дитину. Ввести маленьких дітей у чарівний світ музики, виховуючи на її основі добрі почуття, прищеплюючи моральні якості – яка це вдячна і разом з тим важлива справа!

Послідовна, систематична, добре організована робота з патріотично- морального виховання в нашому закладі сприяє естетичному та інтелектуальному розвитку дітей, розвиває творчу та пізнавальну активність, формує усвідомлене ставлення до сприйняття музики, інших видів мистецтва. Це наповнює дітей радістю, відкриває безкрайній світ добра, світла, краси та навчить їх творчо змінювати навколишній світ.

            Педагоги нашого закладу знаходяться в постійному пошуку ефективних шляхів, методів і засобів навчання та виховання дошкільників.

Одним із шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного закладу є залучення педагогів до участі в семінарах-практикумах: «Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності», «Патріотичне виховання дітей засобами музики», «Виховання громадянина-патріота  в педагогіці В.Сухомлинського та сучасній практиці,  майстер – класу «Лялька – мотанка й сучасність», презентаціях педагогічних ідей та технологій  у дошкільному закладі та місті.

          Методичний кабінет дошкільного закладу систематично поновлюється посібниками та методичними матеріалами. Створено і щорічно поповнюється банк методичних посібників з різних розділів навчально - виховної роботи з дітьми та з методичних тем, над якими поглиблено працюють педагоги закладу.

          Не менш важливою умовою патріотичного виховання дітей є тісний зв'язок із батьками вихованців. Батьки є не сторонніми спостерігачами, а активними учасниками педагогічного процесу. Вони не лише беруть участь у святах, а й спільно з вихователем обговорюють питання виховання на батьківських зборах, семінарах. У куточках для батьків інформація щодо патріотичного виховання представлена у формі змінних фотовиставок, консультацій, папок-пересувок.

          Для виявлення зацікавленості батьків розвитком уявлень дошкільнят про Україну, виховання інтересу до рідної країни проводиться анкетування батьків. Результати анкетування дозволяють педагогам виявити ставлення, міру зацікавленості батьків у співпраці з педагогами та окреслити коло проблем, у розв’язанні яких батькам потрібна допомога.