Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
План асигнувань 2018

                            Затверджений у сумі: Три мільйони сто п'ятдесят тисяч двісті сорок сім грн. 00 коп. (3150247 грн. 00 коп.)
                  (сума словами і цифрами)
                  Начальник відділу освіти
                  (посада)
                                                                             І.І.Гомонко
                  (підпис)             (ініціали і прізвище)
                  12.01.2018
                    (число, місяць, рік)       М.П.      
 
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
на 2018 рік
  02144482 - Відділ освіти Червоноградської міської ради
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                
м.Червоноград Львівська область
    (найменування міста, району, області)                
Вид бюджету: Міський бюджет м.Червонограда                            
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти Червоноградської  міської  ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                      
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)¹ Я/с №7 - 0611010 Надання дошкільної освiти (грн.)
Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні видатки 2000 271 737,00 268 440,00 267 540,00 264 870,00 266 480,00 306 890,00 217 600,00 178 270,00 283 690,00 270 550,00 277 600,00 276 580,00 3 150 247,00
Оплата праці 2110 178 400,00 178 400,00 164 400,00 164 400,00 160 400,00 235 000,00 160 600,00 130 100,00 203 000,00 136 900,00 136 900,00 137 000,00 1 985 500,00
Заробітна плата 2111 178 400,00 178 400,00 164 400,00 164 400,00 160 400,00 235 000,00 160 600,00 130 100,00 203 000,00 136 900,00 136 900,00 137 000,00 1 985 500,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 40 000,00 40 000,00 36 800,00 36 800,00 35 900,00 52 600,00 36 000,00 29 100,00 45 500,00 30 700,00 30 700,00 30 600,00 444 700,00
Використання товарів і послуг 2200 53 330,00 50 040,00 66 340,00 63 670,00 70 180,00 19 290,00 21 000,00 19 070,00 35 190,00 102 950,00 110 000,00 108 980,00 720 040,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210   400,00 2 800,00   8 740,00               11 940,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220     670,00             670,00     1 340,00
Продукти харчування 2230 26 100,00 24 800,00 27 700,00 27 700,00 27 700,00 7 000,00 7 000,00 13 900,00 27 000,00 28 400,00 28 400,00 27 100,00 272 800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 4200,00 520,00 550,00 520,00 25250,00 3500,00 7940,00 630,00 700,00 690,00 650,00 530,00 45 680,00
Видатки на відрядження 2250 230,00 220,00 220,00 150,00 90,00 90,00 60,00 40,00 90,00 90,00 150,00 150,00 1 580,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 22 800,00 23 300,00 34 400,00 35 300,00 8 400,00 8 700,00 6 000,00 4 500,00 7 400,00 73 100,00 80 800,00 81 200,00 385 900,00
Оплата теплопостачання 2271 12 300,00 12 300,00 24 700,00 24 700,00           64 200,00 71 600,00 71 600,00 281 400,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 500,00 1 300,00 1 100,00 1 400,00 1 200,00 1 200,00 900,00 600,00 1 400,00 1 200,00 1 300,00 1 400,00 14 500,00
Оплата електроенергії 2273 9 000,00 9 700,00 8 600,00 9 200,00 7 200,00 7 500,00 5 100,00 3 900,00 6 000,00 7 700,00 7 900,00 8 200,00 90 000,00
Оплата природного газу 2274                         0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275                         0,00
Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 800,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400                         0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600                         0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800 7,00                       7,00
Капітальні видатки 3000                         0,00
Придбання основного капіталу 3100                         0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130                         0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132                         0,00
Реконструкція та реставрація 3140                         0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142                         0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
Створення державних запасів і резервів 3150                         0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160                         0,00
Капітальні трансферти 3200                         0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                         0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                         0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                         0,00
Капітальні трансферти населенню 3240                         0,00
Усього   271 737,00 268 440,00 267 540,00 264 870,00 266 480,00 306 890,00 217 600,00 178 270,00 283 690,00 270 550,00 277 600,00 276 580,00 3 150 247,00
                             
                             
Керівник       В.Б.Павлівська              
        (підпис)   (ініціали і прізвище)              
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу       М.М.Грушевська              
        (підпис)   (ініціали і прізвище)              
М.П.** 12.01.2018                        
  (число, місяць, рік)                        
                             
                             

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти___________

____________________І.І.Гомонко___

                                                                                                       10.01.2017р.

                                                                                             М. П.

Найменування КЕКВ січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Поточні видатки 2000 217 901,00 223 390,00 228 030,00 239 480,00 251 220,00 253 670,00 234 780,00 235 370,00 257 860,00 236 450,00 238 030,00 237 430,00
Оплата праці 2110 142 800,00 142 800,00 152 200,00 152 200,00 175 300,00 194 600,00 185 400,00 184 800,00 183 300,00 133 800,00 157 600,00 161 400,00
Заробітна плата 2111 142 800,00 142 800,00 152 200,00 152 200,00 175 300,00 194 600,00 185 400,00 184 800,00 183 300,00 133 800,00 157 600,00 161 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112                        
Нарахування на оплату праці 2120 31 800,00 31 800,00 33 900,00 33 900,00 39 100,00 43 400,00 41 300,00 41 200,00 40 900,00 29 800,00 35 100,00 36 100,00
Використання товарів і послуг 2200 43 290,00 48 790,00 41 930,00 53 380,00 36 820,00 15 670,00 8 080,00 9 370,00 33 660,00 72 850,00 45 330,00 39 930,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210         1 710,00 3 660,00            
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220     290,00             290,00    
Продукти харчування 2230 12 000,00 23 100,00 25 200,00 22 800,00 27 600,00 3 400,00 3 500,00 5 900,00 28 100,00 23 300,00 21 000,00 15 600,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 600,00 600,00 600,00 550,00 1850,00 2750,00 550,00 430,00 500,00 500,00 700,00 600,00
Видатки на відрядження 2250 190,00 190,00 190,00 130,00 60,00 60,00 30,00 40,00 60,00 60,00 130,00 130,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 30 500,00 24 900,00 14 400,00 29 900,00 5 600,00 5 800,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00 48 700,00 23 500,00 23 600,00
Оплата теплопостачання 2271 23 500,00 17 700,00 8 000,00 22 900,00           42 700,00 17 300,00 17 200,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 1 400,00 1 200,00 1 000,00 1 300,00 1 100,00 1 100,00 800,00 600,00 1 300,00 1 200,00 1 300,00 1 300,00
Оплата електроенергії 2273 5 600,00 6 000,00 5 400,00 5 700,00 4 500,00 4 700,00 3 200,00 2 400,00 3 700,00 4 800,00 4 900,00 5 100,00
Оплата природного газу 2274                        
Оплата інших енергоносіїв 2275                        
Оплата енергосервісу 2276                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400                        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410                        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420                        
Поточні трансферти 2600                        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                        
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                        
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                        
Стипендії 2720                        
Інші виплати населенню 2730                        
Інші поточні видатки 2800 11,00                      
Капітальні видатки 3000                        
Придбання основного капіталу 3100                        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                        
Капітальне будівництво (придбання) 3120                        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                        
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122                        
Капітальний ремонт 3130                        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                        
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132                        
Реконструкція та реставрація 3140                        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                        
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142                        
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143                        
Створення державних запасів і резервів 3150                        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160                        
Капітальні трансферти 3200                        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                        
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                        
Капітальні трансферти населенню 3240                        
Усього   217 901,00 223 390,00 228 030,00 239 480,00 251 220,00 253 670,00 234 780,00 235 370,00 257 860,00 236 450,00 238 030,00 237 430,00
                           
                           
Керівник       В.Б.Павлівська            
        (підпис)   (ініціали і прізвище)            
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу       М.М.Грушевська            
        (підпис)   (ініціали і прізвище)            
М.П.** 10.01.2017                      

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на   2017 рік 
Найменування  Код  Разом, спеціальний фонд  Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством Інші джерела власних надходжень бюджетних установ** Інші надходження ***
назва інших надходжень за видами 
разом  у т. ч. за підгрупами  разом  у т. ч. за підгрупами
25010100  25010200  25010300  25010400  2020100 25020200  25020300 25020400      
10  11  12 13 14 15 16
НАДХОДЖЕННЯ - усього  х  341 290 341 290 339 850 0 1 440 0 0 0 0 0 0 0   0
Надходження коштів до спеціального фонду бюджету  х  341 290 341 290 339 850   1 440   0              
Фінансування****       х х х х   х х х х      
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  х  341290 341290 339850 0 1440 0 0 0 0 0 0 0   0
Поточні видатки  2000  341290 341290 339850 0 1440 0 0 0 0 0 0 0   0
Оплата праці  2110  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Заробітна плата  2111  0 0         0              
Грошове утримання військовослужбовців  2112 0 0         0              
Нарахування на оплату праці  2120  0 0         0              
Використання товарів і послуг 2200 340280 340280 339850 0 430 0 0 0 0 0 0 0   0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 430 430     430   0              
Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220  0 0         0              
Продукти харчування  2230  339850 339850 339850       0              
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0 0         0              
Видатки на відрядження  2250 0 0         0              
Видатки та заходи спеціального призначення  2260 0 0         0              
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оплата теплопостачання  2271  0 0         0              
Оплата водопостачання і водовідведення  2272 0 0         0              
Оплата електроенергії   2273 0 0         0              
Оплата природного газу  2274 0 0         0              
Оплата інших енергоносіїв  2275  0 0         0              
Оплата енергосервісу  2276 0 0                        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  2281  0 0         0              
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2282  0 0         0              
Обслуговування боргових зобов'язань  2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань  2410 0 0         0              
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань  2420 0 0         0              
Поточні трансферти  2600  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)   2610  0 0         0              
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620  0 0         0              
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 0         0              
Соціальне забезпечення  2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   0
Виплата пенсій і допомоги  2710  0 0         0              
Стипендії  2720  0 0         0              
Інші виплати населенню  2730 0 0         0              
Інші поточні видатки   2800 1010 1010     1010   0              
Капітальні видатки  3000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Придбання основного капіталу  3100  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110  0 0         0              
Капітальне будівництво (придбання)  3120  0 0 0 0     0 0 0 0 0 0   0
Капітальне будівництво (придбання) житла  3121  0 0         0              
Капітальне будівництво  (придбання) інших об’єктів  3122  0 0         0              
Капітальний ремонт  3130  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131  0 0         0              
Капітальний ремонт інших об'єктів  3132  0 0         0              
Реконструкція та реставрація  3140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141  0 0         0              
Реконструкція та реставрація інших об'єктів  3142  0 0         0              
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  3143  0 0         0              
Створення державних запасів і резервів  3150  0 0         0              
Придбання землі і нематеріальних активів   3160  0 0         0              
Капітальні трансферти  3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  3210  0 0         0              
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220  0 0         0              
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям  3230  0 0         0              
Капітальні трансферти  населенню 3240  0 0         0              
Надання внутрішніх кредитів  4110  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111  0 0         0              
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112  0 0         0              
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 0 0         0              
Надання зовнішніх кредитів  4210 0 0         0              
Нерозподілені видатки 9000 0 0         0              
                               
Завідувач                              В.Б.Павлівська          
                (підпис)     (ініціали і прізвище)           
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу       __________М.М.Грушевська____          
                                                                                                                                                                                                                                                 (підпис)     (ініціали і прізвище)           
М. П.         10.01.2017                              
                  (число, місяць, рік)                               
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатква та кредитування місцевих бюджетів.    
**Плануються за наявності підстав.