Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Сторінка логопеда

"Прийдіть, будемо працювати задля наших дітей". С.Русова
 
           

                                

Ситник Наталя Юліанівна.освіта-повна вища,спеціаліст I категорії, Педстаж -25р., стаж безпосередньої роботи -7р.

 

Кормуш Любов Іванівна, освіта -повна вища, спеціаліст вищої категорії.Педстаж-40р.стаж безпосередньої роботи- 14р.

 

 

Дошкілля-надзвичайно важливий період психофізичного розвитку дитини. Це період активного засвоєння всіх складових мовленнєвої діяльності : фонетики та фонематики , лексики та граматики , звязного мовлення , формування нових форм (контексної і пояснювальної) і вдосконалення фукцій( регулювальної, планувальної ) мовлення.Мовленнєва діяльність дітей буває найбільш вразливою впродовж так званих критичних періодів , про що свідчать наукові дослідження Л.С. Виготського, М.І. Лісіної, Г.О.Люблінської.

 

  

 

  

 

Критичні періоди у розвитку мовлення

 

1-2рік життя
Причини:  інтенсивний розвиток кори головного мозку.
Прояви:  початок формування передумов мовленнєвої діяльності  як потреби у спілкуванні;закладання основ комунікативної поведінки.
Наслідки: затримка мовленнєвого розвитку.
3 роки
Причини:неузгоджність у роботі ЦНС,нейроендокринної,судинної регуляції.
Прояви: інтенсивний розвиток зв"зного мовлення; перехід від ситуативного до контекстного мовлення.
Наслідки:загальний недорозвиток мовлення,заїкання,мутизм.
6-7років 
Причини: нестійкість нервової діяльності внаслідок надмірного навантаження на ЦНС.
Прояви:розвиток писемного мовлення.
Наслідки: заїкання

 

       

 

Обстеження  дітей із ЗНМ
1.Обстеження моторної функції.
Артикуляційна моторика.(губи ,щоки,зубно-щелепна система, язик, під"язикова зв"язка,тверде піднебіння, м"яке піднебіння).
Мімічна моторика.
2.Голос( сила ,висота,тембр, дискоординація процесів дихання та голосоутворення)
3. Дихання( тип, ритм, темп, обсяг, тривалість, носове, ротовий видих, диференціація ротового та носового видихів).
4. Темпо-ритмічна складова мовлення(дикція,темп, ритм)
5. Просодична складова мовлення( інтонація, паузація)
6. Загальна характеристика комунікації(засоби, ,рівні, ступінь комунікабельності , здатність до наслідування, ехолалії, характер імпресивного  експресивного мовлення)
7.Стан лексичної складової мовлення(імпресивне та експресивне мовлення)
8.Граматична будова мовлення.
-Імпресивне мовлення(сформованість розуміння граматичних категорій, рід , час дієслова,відмінок,рівень тану сформованості граматичної складової імпресивного мовлення)
- Експресивне мовлення ( сформованість вживання граматичних категорій-рід, число , час дієслова, відмінок, рівень сформованості граматичної складової експресивного мовлення).
9. Особливості фонетико-фонематичноїскладової мовлення ( фонематичне сприймання,стан звуковимови , складова структура слів) .
10. Особливості зв"язного мовлення .
-Імпресивне мовлення( розуміння інструкцій різного рода складності , прогнозування на синтаксичному рівні, синтаксичний рівень контролю.
-Експресивне мовлення( складання речень за сюжетними картинками та із заданих слів, складання оповідань за епізодичними картинками та за серією сюжетних картинок, складання описових розповідей , прогнозування на синтаксичному рівні ,синтаксичний рівень контролю).

 

                       ЛОГОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК  - ГЛОСАРІЙ

 

ЕЛІЗІЯ-пропуск звука, найчастіше у збігу приголосних.
ІТЕРАЦІЯ- повторення одного і того самого звука в слові.
АНТИЦИПАЦІЯ- вживання звука в слові , ніби забігаючи наперед.
КОНТАМІНАЦІЯ-поєднання кількох складів різних слів у одне речення;
ПЕРСЕВЕРАЦІЯ- застрягання на одному і тому ж складі.
ДЕВІАЦІЯ-відхилення язика в ту чи іншу сторону;
СУБМУКОЗНЕ-приховане рощеплення.
ОБТУРАТОР-пристосування пластинки для закриття дефектів твердого або м"якого піднебіння.
 Баттарізм- патологічне прискорення темпу мовлення.
Атаксія- розлад координації рухів.
Пеританальний- що стосується періоду безпосредньо після пологів або до пологів.
Постнатальний- період після пологів.
Хейлопластика- пластичні операції щодо усунення дефектів або деформації губ.
Уранопластика- пластичні операції щодо усунення дефектів твердого піднебіння.

 

 

Особливості ігрової діяльності дітей з вадами мовлення.
У дошкільників із ЗНМ: невміння гратися; наявність неадекватних дій з предметами; примітивні та одноманітні дії з предметами;невміння використовувати предмети -замінники і діяти з уявними предметами.
У дошкільників із ФФНМ і заїканням: нестійкий інтерес до іграшки, недостатнє вміння використовувати її у грі; відсутність сюжету в розгорнутій грі; поодинокі сюжетні дії.
За  таких умов формування ігрової діяльності має здійснюватись поетапно як у видах ігор (від предметних до рольових), так і в ігрових діях- від формування орієнтовної основи дій через ланцюжок ланцюжок ігрових маніпуляцій до дій за певними правилами.

 

 Сучасна класифікація спеціальних (корекційно-розвивальних) ігор.

 

1. Ігри з прпавилами:
-ігри з предметами;
-дидактичні ( з іграшками, настільно-друковані, подорожі, передбачення, музично-дидактичні , сенсорні, математично-дидактичні(інтелектуальні) комп"ютерні);
- рухливі ( ігри різної рухливості , ігри -естафети, загальнорозвивальні, цілеспрямовані);
-народні (рухливі , хороводні , обрядові та звичаєві ігри).
2. Творчі ігри:
-режисерські;
-сюжетно-рольові(сімейні, побутові, суспільні, загальної тематики);
-конструктивно -будівельні;
-ігри-драматизації та інсценівки.
Гра як провідна діяльність дитини -дошкільника сприяє появі значних позитивних зміну психічній і соціальній сфері та здійснює підготовку до переходу на новий, вищий щабель її всебічного, зокрема й мовленнєвого, розвитку.

 

                               Варто прислухатись до порад :
Перш ніж виконуватиі ігрові вправи для розвитку слуху , ознайомте дитину з предметами , що утворюють звук. Переконайтесь , що дитина правильно зрозуміла завдання.
Стежте , щоб у ході гри малюк правильно виконував  потрібні рухи.
Промовляйте фрази ігор повільно, роблячи після кожної паузу, щоб надати дитині можливість подумати, правильно чи ні співвіднесено предмет із його дією.
Під час виконання дихальних вправ стежте , щоб дитина дихала діафрагмально(роблячи вдих, випинала живіт і не піднімала плечей  і при видихові втягувала живіт) Гра триває 3хв.
Стежте , щоб звуконаслідування промовлялись дитиою на одному видиху.
Невеличкі речення з2-3 слів дитина вимовляє на одному видиху , а довгі- з паузою через 2-3слова.
Бажано ,щоб дитина змінювала силу голосу за один видих 2-3 рази.
Артикуляційну гімнастику провдять щодня 3-5 хв. протягом тижня.
Щоб навчитися правильно вимовляти свистячі звуки, дитина повинна вміти тримати широкий  кінчик язика за нижніми зубами.
Стежте за тим, щоб дитина не перевтомлювалась.
Якщо дитині не вдається вимовляння окремого звука ц . нехай вона спочатку промовляє його у сполученні з голосним і.
Стежте за тим , щоб дз у словах малюк вимовляв ,як один звук.
За одне заняття слід виконувати не більше 2-3 вправ.
Обов"язково відзначайте навіть невеличкі успіхи свого маленького трудівника.

 

 

Не повторюйте за дитиною неправильної вимови звуків!
Розмовляйте з дитиною , правильно вимовляючи слова!
Своєчасно виправляйте неправильну звуковимову дитини!
Якщо мовлення вашої дитини нечітке і незрозуміле для оточення , зверніться до  вчителя-логопеда.
Вірші,чистомовки, скоромовки стануть надійним помічниками у вихованні правильного і виразного мовлення вашої дитини.
Постійно стежте за правильністю мовлення дітей.
Своєчасно виправляйте граматичні помилки.
Не втручайтесь у дитячі розповіді, спочатку вислухайте дитину, а потім виправляйте помилку.
Використовуйте кожну вільну хвилину для розмови з дитиною.
Пам"ятайте, що головними й провідними співрозмовниками в родині є мати , батько ,дідусь чи бабуся.
Запропонуйте дитині змагання" Чия казка краща?","Чия розповідь краща?" за участю всіх членів сім"ї.
Не забудьте записати в зошит чи на магнітофон розповіді чи казки вашої дитини.

 

 

 

 

Як відповідати на дитячі запитання?

 

 1. Ніколи не говоріть дитині "Я тобі потім розповім".Не говоріть , що ви дуже зайняті, цим Ви знеохотите її пізнаввати щось нове.                                        
2. Подивіться на світ очима дитини.  чим простіше і доступніше Ви поясните дитині , ти краще.Але остерігайтесь примітивізму.                                            
 3. Не соромтесь звернутись до довідників чи Інтернету , якщо чогось не знаєте.Зробіть це разом , навчаючи цим в майбутньому самостійно знаходити відповідь.                                                                                                  
 4. Звертайтесь за допомогою до фахівців, до професіоналів , щоб знайти відповідь на запитання дитини.                                                                      
5. Не читайте "лекції" , не пояснюйте все занадто складно і зарозуміло.            
 6. Намагайтесь пояснювати , супроводжуючи експериментами та ілюстраціями.  
 7. Не відповідайте односкладово, коротко.                                                      
8. Не прининижуйте дитину, запевняючи "Ти ще малий" або"Як же ти цього не знаєш?"                                                                                                        
9. Відповідайте серйозно,  але з гумором , щоб малюкові стало весело.            
  10 Говоріть мовою дитини. Як? Просто , зрозуміло,цікаво,  щоб у дитини виникли нові запитання.                                                                                                           

 

            Загальною причиною вад звуковимови у дітей є недосконала робота центральних апаратів слуху і мовлення , які містяться в корв головного мозку. Дошкільники не завжди виразно сприймають на слух мовленнєві звуки. Рухи їхніх мовленнєвих органів неточні , недосконалі. Цим можна пояснити нестійкість вимови дітей середнього дошкільнго віку (4-5 років) .Звуковимова залежить і від правильного дихання.  

 

Пропонуємо вправи на розвиток мовленнєвого дихання:    

"Дмухання на папірці" , "Перекочування вати", "Гасіння свічки", "Дмухання на паперові кораблики на воді", "Здування кульбаби" , "Надуй кульку, іграшку", " Подуємо і прокочуємо олівець по  столі", " Пограй на губній гармошці"                    

Вправи для виправлення недоліків звуковимови:

 

Звуки Ш,Ж,Ч,Щ. 

Вправа "Чашечка" -рот широко відкритий, язик широкий , кінчик і бічні краї язика підняті вгору. Тримати 5-10 сек.

Вправа "Смачне варення"-показати дитині, як слід злизувати варення . Рухаємо широкий кінчик язика по верхній губі зверху-вниз.

Вправа "Трубочка" -губи широкою трубочкою витягуються вперед.тримати 10сек.

 

Звуки С,З,Ц

Вправа "Посмішка"-губи ротягуються у широку посмішку. Тримати 5-10 сек.

"Чередування "Посмішки" та "Трубочки" - губи то розтягуються у посмішку(1-2) , то витягуються у трубочку(3-4) х зубів ,

Вправа "Горбик"- рот відкритий, бічні краї язика притиснути до верхніх корінних зубів, а кінчик язика упирається  в нижні зуби. Утримувати 5-10 сек. 

 

Звук Л

Вправа "Лопаточка"- широкий язик висунути , розпластати на нижній губі, тримати 10-15 сек. 

 

Вправа "Почистимо зубки" - чистимо язиком верхні зуби з середини зліва -направо. 

рот відкритий , губи посміхаються і видно зуби.  

 

Звук Р  

Вправа "Годинник" -рухаємо язиком то в правий , то в лівий бік -куточок рота .Вправа "Конячка"- язик присмоктати до піднебіння, потім відірвати  від нього.При цьому утворюється звук , схожий на тупіт копит. Стежити , щоб кінчик язика піднімався прямо , не повертаючись.

Всі вправи доцільно виконувати  з дитиною перед дзеркалом.