Заклад дошкільної освіти ясла-садок № 7 Червоноградської міської ради Львівської області
Результати моніторингу якості освіти

       На виконання річного плану роботи на 2018-2019 н. р.  розділу 6 “Вивчення стану життєдіяльності дітей” з 29.10. до 02.11.2018   проводилось    вивчення  рівня  знань  дітей   старших  груп  з  пізнавального (логіко-математичного) та  мовленнєвого розвитку.

     Мета вивчення:

  • рівень знань дітей   старших груп з (пізнавального)  логіко-математичного               

та мовленнєвого розвитку;

  •  допомога вихователю у подальшому плануванню   індивідуальної роботи   з дітьми;

- рівень готовності дітей до навчання у школі.

     Методи вивчення:

  • спостереження за дітьми пі час освітньої  роботи;
  • індивідуальні опитування, бесіди,  робота з картками, графічні диктанти, коректурні таблиці, логічні завдання, конструктивний матеріал.

 

Показники компетентності:

Високий рівень -  діти  сприймають інформацію активно, самі цікавляться нею, працюють на творчому рівні.

Достатній  – ці діти активні, та потребують допомоги з боку вихователя, мають знання про об’єкти, дії, та потребують навідних запитань.

Середній –  діти сприймають інформацію пасивно, виявляють активність лише після нагадувань та повторень дорослог

Низький – діти  сприймають інформацію байдуже, не цікавляться процесом навчання.

В ході проведення моніторингу рівня знань виявлено такі результати:

 

Мовленнєвий розвиток:

Старша група  № 2 (32 дитини)

Високий рівень – 12 дітей (38%)

Достатній – 12 дітей (38%)

Середній –   7 дітей ( 21%)

Низький –  1 дітей (3%)

 Старша група № 5 (16 дітей)

Високий рівень – 4 дитини  (25%)

Достатній –  9 дітей (54%)

Середній  - 3 дитини (21%)

Низький  - 0 дітей (0%)

Всього: 48 дітей

Високий рівень    –     16 дітей  – 33 %

Достатній               -     21 дитина -  43%

Середній рівень      –  10 дітей  -  20 %

Низький     рівень   -   1 дитина  - 4%

Пізнавальний розвиток (логіко-математичний)

 

Старша група № 2 (32 дитини)

Високий рівень – 12 дітей (37%)

Достатній – 18  дітей ( 56 %)

Середній –   2 дитини (7 %)

Низький –  0 дітей (0%)

 Старша  група № 5 (16 дітей)

Високий рівень – 3 дитини (18,5%)

 Достатній –  8 дітей  (50%)

Середній  - 4 дитини (25%)

Низький  - 1 дитина (6,5%)

Всього: 48 дітей

Високий рівень    –     15 дітей  – 31%

Достатній               -     26 дітей -  54%

Середній рівень      –  6 дітей  -  12 %

Низький     рівень   -   1 дитина  - 3%

 

Виходячи з результатів дослідження, слід зазначити, що у дітей переважає високий та достатній рівень знань. Проте у дітей ще недостатньо сформовані такі поняття, як час, місяці, більшість дітей на середньому та низькому рівні засвоїли назви місяців та орієнтування на годиннику.

 

 

Кваліметрія 2018-2019н.р.

 

Фактори оцінювання: 

1.Фізичний розвиток і здоров’я дитини;

2.Соціальний розвиток;

3.Природничо-екологічний розвиток;

4.Предметно-практична діяльність і художньо-естетичний роз­ виток;

5.Ігрова діяльність;

6.Сенсорно-пізнавальний розвиток;

7.Мовленнєвий розвиток.

Кожен фактор має критерії, що відповідають тим видам компетенцій, яких набувають діти в межах зазначеного фактора. Оцінено кожен критерій у балах (від 0 до 4) залежно від рівня сформованості відповідної компетенції та біологічної зрілості дитини.

Для оцінювання критеріїв використовують такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дитини. Невід’ємною складовою системних моніторингових досліджень є кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку та вихованості дитини дошкільного віку. Орієнтовні показники оцінювання критеріїв: 4 бали — компетенція сформована в повній мірі; 3 бали — компетенція сформована в достатній мірі; 2 бали — компетенція сформована посередньо; 1 бал — компетенція сформована мінімально; 0 балів — компетенція не сформована.

Слід зазначити, що аналізуючи оцінки, наведені в моделі, можна зробити висновок про те, які складові потребують доопрацювання. Так, завдяки аналізу за кожним критерієм чітко простежено слаб­кі сторони, конкретні напрями, над якими педагог має попрацювати, щоб підвищити якість своєї роботи над розвитком компетенції кожної дитини.

Таблиця результативності кваліметричного дослідження:

Група

Кількість дітей

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Мінімаль-

ний рівень

 

 

1

опит.

2

опит.

1

 опит.

2

опит.

1 опит.

2 опит.

1

опит

2

опит

Старша

21

16

(76%)

21

(100%)

5

(24%)

-

(0%)

-

(0%)

-

(0%)

-

(0%)

-

(0%)

1 спеціальна

10

3

(30%)

8

 (80%)

5

(50%)

2

(20%)

2

(20%)

- (0%)

-

(0%)

-

(0 %)

2 спеціальна

10

4

(40%)

8

(80%)

5 (50%)

2 (20%)

1

(10%)

-

(0%)

-

(0%)

-

(0%)

Всього

41

23

(56%)

37

(90%)

15

(36%)

4 (10%)

3

(8%)

- (0%)

-

(0%)

-

(0%)

                       

 

За  результатами кваліметрії  визначено сумарний кінцевий по­казник рівня розвитку та вихованості дитини старшого дошкільно­го віку. При цьому Діаграма дала змогу з’ясувати невикористані резерви розвитку дитини. Ці  матеріали моніторингу  будуть використані для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.